Per jaar worden er tariefafspraken met alle zorgverzekeraars gemaakt. Iedere zorgverzekeraar
hanteert verschillende tarieven. Deze tarieven staan hier niet vermeld. In het geval u niet
(voldoende) aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, hanteren wij onderstaande tarieven.

 

Fysiotherapie
Screening, intake en onderzoek (DTF) € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 86,70
Behandeling fysiotherapie in praktijk € 43,00
Behandeling oedeemfysiotherapie in praktijk € 57,00
Behandeling manuele therapie in praktijk € 52,00
Behandeling geriatriefysiotherapie in praktijk € 46,00
Behandeling kinderfysiotherapie in praktijk € 57,00
Overleg met ouders of verzorgers bij kinderfysiotherapie € 54,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 54,00
Toeslag behandeling buiten praktijk € 21,00
Toeslag behandeling in instelling € 13,50
Niet nagekomen afspraken € 33,00
(= niet verschenen op afspraak of niet voor 24 uur afgezegd)
Telefonische zitting € 31,00

Medische rapportage
Medische rapportage (30 min.) € 55,00
Medische rapportage (uitgebreid) per uur € 110,00

Sportmassage
30 minuten €26,50
5 sessies van 30 minuten €126,00
10 sessies van 30 minuten €239,00

Podologie
Onderzoek/consult podologie € 75,00
Podologische zolen € 190,00

 

Waarom liggen deze tarieven hoger dan de tarieven van de zorgverzekeraar? Fysiotherapeuten
strijden al jaren voor hogere tarieven. De afgelopen 15 jaar is het tarief voor een behandeling
fysiotherapie ongewijzigd. Wij menen dat dit geen recht doet aan de inspanningen die wij leveren
om kwalitatief goede zorg te leveren. Het maakt dat het onmogelijk is voor fysiotherapeuten om de
nodige investeringen te doen, om zo ook voor de komende jaren de kwaliteit te garanderen die u
van ons mag verwachten.